Zespół Gran Turismo Polska łączy nas w rywalizacji na torach i bezdrożach Gran Turismo 6.

Bycie częścią zespołu to ściganie pod herbem GTPL, co oznacza przestrzeganie

regulaminu i kodeksu honorowego, który jest jego integralna częścią.


1. Lista członków Zespołu Gran Turismo Polska jest podana na forum

    „NASZE FORUM TURNIEJU GRAND PRIX GRAN TURISMO 6”

    w dziale  „GTPL - ZESPÓŁ GRAN TURISMO POLSKA”.

  

2. W sprawach działalności Zespołu Gran Turismo Polska (GTPL) podstawowy głos mają

    GTPL_boxer4everr, GTPL_CZARUS.

    Każdą ważną zmianę w regulaminie podejmujemy większością głosów kierowców

    zespołu GTPL biorących udział w głosowaniu.

    Uwaga!

    Głosowanie jest ważne tylko wtedy, jeśli brało w nim udział co najmniej

    dwóch z wymienionych powyżej kierowców.


3. Regulamin Wyścigowy GTPL (odnośnik) jest integralną częścią Regulaminu Teamu GTPL.

      W wyścigach online kierowcy Teamu GTPL stosują się do postanowień Regulaminu Wyścigowego

      GTPL chyba, że organizator wyścigu określi inne zasady.  Zmiany w Regulaminie Wyścigowym

      można wprowadzić tylko poprzez głosowanie kierowców teamu GTPL


4. Za karygodne zachowanie kierowca Zespołu Gran Turismo Polska może być pozbawiony

    członkostwa w teamie przy pomocy większościowego głosowania kierowców GTPL.

   Uwaga!

    Taka decyzja będzie nieodwołalna i ostateczna.


=======================================================================KODEKS HONOROWY KIEROWCÓW ZESPOŁU GRAN TURISMO POLSKA. 


1. Szacunek dla przeciwnika z toru.

2. Przestrzeganie podstaw ogólnie przyjętego dobrego zachowania w życiu

    oraz netykiety, czyli zasad przyzwoitego zachowania w internecie.

3. Przestrzeganie tak zwanej czystej jazdy, według zasad z prawdziwych torów.

4. Nie wykorzystywanie słabości gry do osiągnięcia lepszego czasu lub miejsca,

    np. ścinanie zakrętów, czy jazda poza torem (gdzie nie ma kar).


P.S. W próbach czasowych zawodów sezonowych o zasadach decyduje GT6.

 

=======================================================================ZASADY WSTĄPIENIA DO ZESPOŁU GRAN TURISMO POLSKA.


1. Zgłoszenie w temacie "CHĘTNI DO TEAMU I ZMIANY SWOJEGO PSN".

    http://www.granturismo.amiga.pl/viewtopic.php?f=19&t=35.


2. Rozpoczęcie ścigania w co najmniej jednej serii, czy jednym turnieju

    na NASZYM FORUM - www.granturismo.amiga.pl.


3. Po miesiącu rywalizacji na torze jeden z wymienionych poniżej kierowców

    poprosi kandydata o założenie tematu w dziale z informacjami o kierowcach zespołu

    http://www.granturismo.amiga.pl/viewforum.php?f=70 oraz o założenie konta

    z „GTPL” przed imieniem.


    Np. FRANEK zmieniamy na GTPL_FRANEK (zakładamy nowe konto PSN). 

           Oczywiście można wybrać po „GTPL_" inne imię, niż dotychczas się posiadało.      


4. Po założeniu nowego konta PSN kierowca teamu obowiązkowo wysyła zaproszenia

    przez PSN do kolegów: GTPL_boxer4everr, GTPL_CZARUS

    oraz dla konta GTPL_TEAM.              


Kolejność kroków do otrzymania licencji GTPL może być inna, ale tylko za wyraźną zgodą

choć jednego z wymienionych wcześniej w regulaminie kierowców.


Założenie konta z GTPL przed imieniem jest równoznaczne ze zgodą kierowcy

na przestrzeganie regulaminu oraz kodeksu honorowego.============

02-04-2017 rok

Utworzone na Macintoshu
ZESPÓŁ GRAN TURISMO POLSKA
TEAM GRAN TURISMO POLAND

REGULAMIN TEAMU GTPL

Powrót